ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду директора опорного закладу «Соболівська загальноосвітня шола І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради»

 • 1194

Фото без опису

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення конкурсу на посаду директора опорного закладу «Соболівська загальноосвітня шола І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради»

 

    Виконавчий комітет Соболівської сільської ради відповідно до рішення сесії Соболівської сільської ради від 26.05.2020 року № 213 оголошує конкурс на посаду директора опорного закладу «Соболівська загальноосвітня школи І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради».

Місцезнаходження закладу освіти:

23820 Вінницька область, Теплицький район, село Соболівка, вул. Братів Скакодубів, 2.

Кваліфікаційні вимоги:

Посаду директора опорного закладу «Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради» може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Умови оплати праці:

Посадовий оклад директора закладу відповідає 15 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення.

Для участі у конкурсі до виконавчого комітету Соболівської сільської ради за адресою: вул. 40-річчя Перемоги,7, село Соболівка, Теплицький район, Вінницька область, 23820 подаються такі документи:

   - заява про участь у конкурсі;

   - автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

   - копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

   - копія документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра;

   -копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

   - документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

   - довідка про відсутність судимості;

  -  довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огліду;

   - мотиваційний лист, складений у довільній формі;

   - згода на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.

Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.

Визначені документи особа подає особисто до конкурсної комісії протягом                 20 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

Кінцевий термін подання документів: 15 червня 2020 року до 17.00  години.

Місце подання документів: Соболівська сільська рада, вул. 40-річчя Перемоги, 7, село Соболівка, Теплицький район, Вінницька область, 23820.

Конкурсний відбір буде проведений у приміщенні Соболівської сільської ради за адресою: вул. 40-річчя Перемоги, 7, с. Соболівка, Теплицький р-н., Вінницька обл., 23820 23 червня 2020 р. о 10:00.

Конкурсний відбір переможця проводиться у 3 етапи:

І етап – письмова тестова перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти;

ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;

ІІІ етап – публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку опорного закладу «Соболівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Соболівської сільської ради».

Перелік питань для підготовки до тестування додається.

 

Питання для підготовки до тестування на знання законодавства України в сфері загальної середньої освіти

 

 1. Державна політика у сфері освіти.
 2. Засади державної політики у сфері освіти та принципи освітньої діяльності.
 3. Види освіти.
 4. Форми здобуття освіти.
 5. Складники та рівні освіти.
 6. Мета повної загальної середньої освіти.
 7. Рівні загальної середньої освіти.
 8. Територіальна доступність повної загальної середньої освіти.
 9. Мета позашкільної освіти.
 10. Здобуття позашкільної освіти.
 11. Освіта осіб з особливими освітніми потребами.
 12. Інклюзивне навчання.
 13. Організаційно-правовий статус закладів освіти.
 14. Автономія закладу освіти.
 15. Хто здійснює управління закладом освіти?
 16. Права і обов’язки засновника закладу освіти.
 17. Повноваження керівника закладу освіти.
 18. Колегіальні органи управління закладів освіти.
 19. Громадське самоврядування в закладі освіти.
 20. Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти.
 21. Особливості відносин між закладами освіти та політичними партіями (об’єднаннями) і релігійними організаціями.
 22. Що визначає стандарт освіти?
 23. Що містить освітня програма?
 24. Кваліфікації за обсягом.
 25. Кваліфікації за змістом.
 26. Професійні стандарти.
 27. Система забезпечення якості освіти.
 28. Академічна доброчесність.
 29. Інституційний аудит.
 30. Зовнішнє незалежне оцінювання.
 31. Моніторинг якості освіти.
 32. Сертифікація педагогічних працівників.
 33. Категорії учасників освітнього процесу.
 34. Права здобувачів освіти.
 35. Обов’язки здобувачів освіти.
 36. Права педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
 37. Обов’язки педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу.
 38. Права батьків здобувачів освіти.
 39. Обов’язки батьків здобувачів освіти.
 40. Державні гарантії здобувачам освіти.
 41. Державні гарантії педагогічним і науково-педагогічним працівникам.
 42. Вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного працівника закладу освіти.
 43. Професійний розвиток та підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 44. Робочий час педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 45. Оплата праці педагогічних і науково-педагогічних працівників.
 46. Органи управління у сфері освіти.
 47. Повноваження Кабінету Міністрів України у сфері освіти.
 48. Повноваження центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки.
 49. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері освіти.
 50. Повноваження органів із забезпечення якості освіти.
 51. Державний нагляд (контроль) у сфері освіти.
 52. Громадське самоврядування та державно-громадське управління у сфері освіти.
 53. Громадський нагляд (контроль) у сфері освіти.
 54. Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття загальної середньої освіти.
 55. Наповнюваність класів закладів загальної середньої освіти.
 56. Що таке атестація педагогічних працівників?
 57. Умови чергової атестації педагогічних працівників.
 58. Умови позачергової атестації.
 59. Термін функціонування атестаційної комісії.
 60. Термін подання до відповідних атестаційних комісій списків педагогічних працівників, які підлягають черговій атестації.
 61. Термін вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються.
 62. Строки атестації педагогічних працівників атестаційними комісіями різних рівнів.
 63. Проведення атестації за відсутності працівника.
 64. Атестація осіб, прийнятих на посади педагогічних працівників після закінчення вищих навчальних закладів.
 65. У яких випадках атестація педагогічного працівника, який підлягає черговій атестації, може бути перенесена.
 66. Ключові  компетентності, яких набуватимуть учні.
 67. Обрання директора школи.
 68. Що нового в підвищенні кваліфікації вчителів.
 69. Основні принципи підходу: Нова школа працюватиме на засадах “педагогіки партнерства”.
 70. Етапи впровадження програми дванадцятирічної повної загальної середньої освіти.